Categories
Хейко терапия

Арт терапии “Осъществи се”

Целта на тази практика е да помогне на участниците да намерят своя път и начин, по който да направят себе си такива каквито биха искали да бъдат. Да намерят и изразят себе си. Да открият своите възможности и да ги развият в желаната от тях посока.
Арт терапията е път на вътре към душата, много бързо човек изразявайки себе си докато рисува, пее или играе влиза в истинската си същност и намира отговори и въпроси който са лично негови, извън общия знаменател. Виждайки, преживявайки и практикувайки в  защитена среда е една истинска работа по преодоляването на върешните бариери за да сме балансирани и осъзнати.

„Осъществи се“
Значение на думата „Осъществя“ – Правя нещо да стане действителност.

Много често нашите идей и желания остават не сбъднати, продади факта, че ние никога не започваме тяхното осъществяване. С тази арт терапия ние правим точно това. Минаваме през процеси хубави и лоши и оставяме старите непотребни навици, като ги заменяме с нови работещи за нас и нашите желание.

Основна цел на тази терапия е да  помогне на хората да намерят подход към себе си, с който да изградят себе си в едно ново амплоа, което реалистично и креативно и дава възможност за справяне с проблемите минали, настоящи и бъдещи с поголяма лекота.  Терапията помага на всеки да открие своите възможности, да ги развие в желаната посока.

Чрез изкуството ние няма да съдим кой как се справя добре или зле, ние ви предоставяме методи и практики, с които ще върнете своя баланс и хармония. Ще се върнете в центъра на съществото си и ще преживявате всеки един момент през истината, през ума, духа и тялото.

Ще има възможност за взаимопомощ, диалог, обратна връзка и подкрепа.

Арт терапиите са с различна продължителност  като варират от 2часа до няколко дни.

Вашият коментар