Чакрите са енергийни центрове в човешкото тяло. Балансирането на тези чакри означава фина настройка на енергийния поток, така че всичките 7 чакри да се изравнят. Колкото по-рано се научи тази практика, толкова по-добре, защото тя развива самосъзнанието, ключовият...

повече информация