Categories
Статии Хейко терапия

Биоенергийна телесна терапия

 

Какво е биоенергийната телесна терапия? С какво и на кого може да помогне биоенергийната телесна  терапия?

Биоенергийната терапия е форма на допълваща терапия, която се фокусира върху усилията за излекуване на стреса, който се натрупва в тялото във връзка с емоционална болка в миналото. Този тип терапия може да бъде най-полезна за хора, които изпитват затруднения да изразяват емоциите си и искат помощ за справяне с страданието си с помощта на различни техники, базирани на работата с тялото. 

Терапията изследва връзката между тялото, умът и духът.  Думата “биоенергия” има своите корени в гръцките думи за живот (“биос”) и енергия (“енергия”). В терапията се използва движение, дишане, докосване и вербален диалог, за да се постигне освобождаване на физическото напрежение, което може да допринесе за емоционален и психически стрес.

Биоенергийната терапия се основава на теорията, че физическото, умственото и духовното здраве са свързани. Когато сме физически здрави, сме по-способни да се справяме със стреса и емоциите. И обратно, когато сме емоционално здрави, телата ни са по-способни да функционират правилно.

Целта на биоенергийната терапия е да помогне на хората да освободят физическото и емоционалното напрежение, което се натрупва в нас и в дългосрочен план ни причинява проблеми. Биоенергийната терапия може да бъде полезна при различни проблеми, включително тревожност, депресия, стрес, управление на гнева и травма. Може да се използва и за подобряване на цялостното физическо здраве.

Биоенергийният анализ е разработен от Александър Лоуен,  през 50-те години. Лоуен е психоаналитик и ученик на Вилхелм Райх, който вярва, че физическите заболявания се коренят в несъзнателния психически конфликт. Лоуен разширява тази идея, като добавя влияниео на  хроничният стрес към уравнението. Като добавя възможността на хроничния стрес довежда до проблеми с психичното здраве.

Биоенергийни терапевтични техники

Хейко терапията е основана на биоенергийни терапевтични техники, като това са техники свързани с движението на тялото за изразяване и освобождаване на емоции, както и вербални техники за изразяване на чувствата си чрез думи. В хейко терапията се използват и художествени дейности, като фокусът е върху това да се помогне на човека да се освободи от вътрешното напрежение и стреса чрез движение на тялото. Използват се дихателни техники, студотерапия  и други.

Биоенергийната терапия може да помогне на човек да премине през обичайните модели в живота. Чрез нея може да се научи как да реагира различно в конкретни ситуации. Този тип терапия обикновено е по-активен от традиционните терапии, което дава на клиента време да разсъждават и експериментират с това, което научават и да използват новопридобитото преживелищно знание за себе си в процеса на терапията.

Биоенергийните техники в Хейко терапията насърчават хората да живеят пълноценно в настоящия момент, да се занимават с физическа активност и да откриват нови начини за поддържане на здрави взаимоотношения с хората около тях.

Ето няколко специфични техники, които можете да научите и отработите с мен по време на  терапията:

Заземяване: Тази техника чрез физически движения или упражнения, помага на човек да се чувства вкоренен и присъстващ в момента. Това също може да помогне за освобождаване на излишната енергия и напрежение.

Сетивно осъзнаване: Техниката дава възможност на човек да се свърже със себе си и да осъзнае по-добре своите телесни усещания, удоволствие, болка, включително чувства, звуци, миризми и вкусове. Така тази техника помага да се освободи напрежението и човек да стане по-заземен.

Движение: Тази техника включва освобождаване на напрежението чрез движение. Например, по време на сесията може  ходите, да бягате или танцувате, за да изразите гняв или неудовлетвореност, радост или тъга, за да освободите енергията си или задържаните емоции.

Въздържане: Тази техника се състои в това да се въздържате от движение, въпреки че ви се иска да направите нещо. Например да стоим неподвижно в някоя йога асана, за да ви позволи да усетите какво се случва в телата ви.

Подкрепящ контакт: Тази техника се използват прийоми от деарморинг масажа и енергийният тантричен масаж като се помага на човека да насочва енергията си в определени центрове в тялото с цел придобиване на осъзнаване и премахване на блокажи, като целта е да се постигне на свободно движение на жизнената енергия в тялото. 

С какво може да помогне биоенергийната терапия

Биоенергийната терапия може да бъде потенциално полезна за всеки, който иска да освободи напрежението и стреса, свързани с болезнени или травматични емоционални преживявания. Тя може да се използва за хора със специфични проблеми, които включват тялото и емоциите, като следното:

  • Хронична болка и други физически заболявания
  • Хранителни разстройства
  • Тревожност и депресия
  • Скръб
  • Хроничен стрес
  • Посттравматичен стрес
  • Зависимости

Това което може да се очаква, е че след края на терапията продължават да се наблюдават позитивни ефекти и процеси. 

Неща, които трябва да се имат предвид за биоенергийната терапия

Биоенергийната терапия не е панацея и не е правилният и единствен избор за всеки. Биоенергийната терапия не е ефективен или подходящ избор за психологически и емоционални проблеми, които не са свързани с тялото.

Биоенергийната терапия не е заместител на традиционната психотерапия или медикаментозно лечение. Ако обмисляте биоенергийна терапия, също така е важно да знаете ограниченията на този подход. Биоенергийната терапия не е ефективна за справяне с всички психологически проблеми и няма да излекува медицински разстройства. Освен това, ако в миналото сте преминавали граници по отношение на докосването, може да се почувствате неудобно по време на сесии на биоенергийна терапия. Въпреки това има изключения, понякога хора които имат проблеми свързани с докосването и личните граници, могат да се предизвикат и да отработят тези свой модели в защитената среда, която предлага терапията.                                                                    

И накрая, научните доказателства в подкрепа на биоенергийните терапии са оскъдни. Въпреки че това не означава, че терапията не работи, важно е да сте наясно с липсата на емпирични доказателства.  

Как да започнете с биоенергийната терапия?

Ако смятате, че биоенергийната терапия може да бъде полезна за вас, трябва да предприемете няколко стъпки, преди да започнете този процес. Една важна стъпка е да се консултирате с Вашия лекар ако сте на активно лечение, за да се уверите, че е безопасно за Вас да получавате биоенергийна терапия, като се имат предвид конкретните Ви състояния или здравословно състояние.

Това което за което ще се работим заедно е да ви помогна да преодолеете емоционално заредени преживявания, които често са трудни за справяне сами, като това се случва в безопасно пространство, в което да изразявате себе си открито и честно. Работи се по принципа на ненасилие.